අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

පුවත් සහ සිදුවීම්

04
ජූනි2021
Inquire about your problems during the travel restriction period

Inquire about your problems during the travel restriction period

Inquire about your problems within the travel...

18
මාර්2020
ජංගම වෙළදාම

ජංගම වෙළදාම

කොවිඩ් 19 වසංගත තත්වය හේතුවෙන් ක්‍රියාත්මක ජංගම...

18
මාර්2020

Please take the following steps to eliminate Corona virus from Sri Lanka

i           කොරෝනා වෛරසය වරලදි ඇතැයි සැක සහිත...

Scroll To Top